Ændringer vedrørende privat parkering

Fra 15. marts 2014 skal en p-afgift på privat område enten placeres synligt på bilen eller overdrages til føreren. Hvis det ikke er muligt, kan afgiften alternativt sendes til bilens ejer/bruger. Parkeringsafgiften skal desuden indeholde alle relevante oplysninger, herunder hvilken overtrædelse er der tale om, tid og sted samt hvor kan du klage.

Folketinget har vedtaget, at private parkeringsarealer skal markeres bedre og mere ensartet. Det betyder, at der senest 15. marts 2016 ved indkørsel til en privat parkeringsplads skal være opsat en sort tavle med et hvidt “P”. Skiltet skal desuden være forsynet med en undertavle, der enten angiver, at der er regler og vilkår på pladsen eller konkret angive disse regler og vilkår.

Senest 15. marts 2019 skal der inde på p-pladsen desuden opsættes skilte, der beskriver vilkårene for parkering. Disse skilte skal sidde, så det altid er muligt at se et skilt, når man befinder sig på pladsen og orienterer sig hele vejen rundt eller om et umiddelbart nærliggende hjørne. Skiltene skal som udgangspunkt også være sorte med hvid skrift.