Bevisbyrden ligger hos parkeringsselskaberne

En sejr for forbrugersikkerheden. Det mener FDM om den dugfriske højesteretskendelse, der slår fast, at bevisbyrden ligger hos parkeringsselskaberne.

Højesteret har netop afsagt kendelse der giver FDM medhold i en sag mod Københavns Kommunes Center for Parkering. En sejr for forbrugersikkerheden mener FDM, der har ført sagen på vegne af et medlem.

Sagen handler om en parkeringsafgift udstedt ved Bispebjerg Hospital tilbage i maj 2006. Her fik FDM-medlemmet en parkeringsafgift for at holde på en invalideplads, selv om han havde et invalideskilt i forruden af sin bil. Center for Parkering fastholdt dette ikke var tilfældet.

I kendelsen slår højesteret fast, at Center for Parkering har haft mulighed for at sikre bevisbyrden bedre ved for eksempel at sikre dokumentation ved fotografering. Da dette ikke skete, mener højesteret ikke, at bevisbyrden er løftet godt nok.

Med afgørelsen er der sket en markant forbedring af bilisterne retstilling. Dommen vil få stor betydning for parkeringskontrollen på offentlige P-pladser, siger advokat hos FDM Lennart Fogh, der har ført sagen for medlemmet.

Kendelsen henviser til menneskerettighederne og fastslår, at kravet til beviset i sager om parkeringsafgifter er lige så stærke som i straffesager.

Man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Der skal mere til end blot udsagnet fra en parkeringsvagt, når borgeren, som i tilfældet her, har en troværdig forklaring. Det er det, vi nu har fået højesterets ord for, og det er vi meget tilfreds med siger Lennart Fogh.