Bilejer hæfter ikke for førers parkeringsafgift

Ved dom af 13. marts 2012 (BS 1910/2011) blev en bilejer frifundet for betaling af parkeringsafgift vedrørende en kammerats uberettigede parkering.

I sommeren 2010 udlånte en bilejer sin bil til en kammerat, der snarligt skulle flytte til Asien og i den forbindelse ønskede at låne bilen til nogle ærinder. Kammeraten parkerede ulovligt, hvorefter bilens ejer blev pålagt en parkeringsafgift af Parkzone A/S.

Bilejeren kontaktede Parkzone ved modtagelsen af det første brev vedrørende parkeringsafgiften. Her oplyste han, at han ikke havde været fører af bilen den pågældende dag, men at han ikke var bekendt med førerens nye adresse, hvorfor han ikke kunne oplyse denne til Parkzone inden for den frist, som Parkzone havde fastsat. Bilejeren fik senere fat på førerens nye adresse, og sendte denne til Parkzone.

Parkzone gjorde gældende, at når bilens ejer ikke kunne oplyse førerens identitet inden for den af Parkzone fastsatte frist, måtte sagen fortsætte mod ejeren. Parkzones synspunkt var, at en bilejer ved udlån af sin bil indgår i et adfærdsfuldmagtsforhold, hvor ejeren hæfter for dispositioner foretaget af låneren, og at parkering må anses for at være inden for grænserne af denne fuldmagt.

Ejeren af bilen gjorde gældende, at Parkzone burde rette sit krav mod føreren af bilen, da han ikke kunne være ansvarlig for, hvor hans bekendt havde parkeret bilen.

Retten bemærkede, at en parkeringsafgift udspringer af den aftale, som føreren af en bil indgår med ejeren af parkeringsareal, når bilen parkeres. Det vil sige, at det som udgangspunkt er føreren, der hæfter for parkeringsafgiften og ikke ejeren.

Retten fandt det ikke godtgjort, at det var ejeren, der havde parkeret bilen, hvorfor ejeren som udgangspunkt ikke hæftede for parkeringsafgiften.

Retten fandt derudover ikke, at en ejer, alene ved at udlåne sin bil til en bekendt, påtager sig et hæftelsesansvar for alle de handlinger, en fører i egen interesse foretager med bilen, hvorfor retten ikke gav Parkzone medhold i, at ejeren hæftede for førerens parkeringsafgift.

Ejeren blev derfor frifundet for Parkzones krav.