Forskellen mellem parkeringsbøde og parkeringsafgift?

Parkeringsbøde
Er en parkering decideret til fare for andre, eller forhindrer den andre trafikanters færdsel, kan politiet give en parkeringsbøde.

Parkeringsafgift
Overtræder man de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Private parkeringsselskaber kan ligeledes opkræve en parkeringsafgift for manglende betaling, uberettiget brug af parkeringspladsen eller uhensigtsmæssig placering af bilen på private områder.