Hvordan bliver man parkeringsvagt?

Som parkeringsvagt skal du regulere parkeringsforholdene for biltrafikken og kontrollere, at bilisterne overholder reglerne. Det vil sige, du udsteder afgifter til biler, som holder ulovligt. Desuden hjælper du bilisterne. Arbejdstiden er vekslende, da der i øget grad bliver tale om betaling og tidsbegrænset parkering i aften- og nattetimerne samt i weekender. Man skal kunne gå i gaderne en hel arbejdsdag i al slags vejr. Efter endt vagtrunde skal du rapportere om fejlskiltning, melde stjålne køretøjer og optælle antallet af kontrolafgifter.

Om jobbet
Du kan arbejde alene, men som regel går parkeringsvagter to og to sammen. I kontrollerer et område eller et antal gader. Du skal kontrollere, at bilerne er parkeret korrekt, og at parkeringstiden ikke er udløbet. Hvis der er parkeret ulovligt, udsteder du en parkeringsbøde, og det gør du ved at anbringe et girokort ved bilens forrude. En parkeringsbøde kaldes også for en parkeringsafgift eller kontrolafgift. Parkeringsvagter har også servicebetonede opgaver. De skal rådgive bilister om parkeringsforhold og regler og om de parkeringsmæssige muligheder i området. Især i sommerhalvåret er der også mange forespørgsler fra turister.

Uddannelse
I Københavns Kommune gennemfører nyansatte parkeringsvagter i en 3-ugers teoretisk uddannelse, der afsluttes med en skriftlig prøve i færdselslovens og parkeringbekendtgørelsens bestemmelser om parkering. Den teoretiske del bliver efterfulgt af en praktikperiode på 5 uger, hvor man følges med en erfaren p-vagt, inden man selv får lov til at pålægge afgifter. Endvidere er der undervisning i blandt andet førstehjælp, konflikthåndtering, team-samarbejde og interkulturel forståelse.

Arbejdsplads
Parkeringsvagter er ansat i kommunerne og parkeringsselskaberne.

Løn
Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (kilde: Danmarks statistik, 2015), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.
Parkeringsvagt (privat): 27.140 kr.
Parkeringsvagt (kommune): 27.883 kr.
Begyndelseslønnen for en parkeringsvagt i hovedstadsområdet er højere end i provinsen.

Fremtidsmuligheder
Der er en del ansøgere til stillingerne som p-vagt, men behovet for øget parkeringskontrol i de større byer gør, at behovet for p-vagter ligeledes er stigende.

Mere uddannelse
Der er mulighed for at deltage i kurser mm.

Læs mere her
Uddannelsesguiden (UG)
Fag og arbejde (FOA)
Parkering København
Kommunernes Landsforening