Klagevejledning

Betal straks, hvis parkeringsafgiften er berettiget. Det gælder også, hvis du har lånt bilen. Hvis parkeringsafgiften er uberettiget, så klag med det samme. Du stiller dig selv dårligt, hvis du bare lader stå til. Smid ikke din P-billet væk, den kan indgå som dokumentation. Vær opmærksom på, at det er parkeringsfirmaet, der skal bevise, at du har fejlparkeret og ikke dig, der skal bevise det modsatte.

Klik på overskrifterne for at åbne og lukke emnerne.

Klag over en parkeringsafgift udstedt af private parkeringsselskaber

Et privat selskab kan beslutte, at man skal betale for at parkere på deres grund. Derfor er det muligt, at man skal betale for at parkere på en privat parkeringsplads. Man skal dog gøres klart opmærksom på dette – fx ved skiltning. Et privat selskab kan udover at kræve betaling for parkering også kræve ekstra betaling, hvis bilisten fx ikke har stillet p-skiven, uberettiget har brugt parkeringspladsen eller har placeret bilen uhensigtsmæssigt.

Man skal sende en klage til det private parkeringsselskab. Tvister mellem forbrugere og selskaber vedrørende betaling for parkering på private p-pladser skal afgøres ved en retssag. Forbrugerklagenævnet kan ikke afgøre sagerne, da der tale om en tvist om tjenesteydelser vedrørende fast ejendom. Denne type sager falder udenfor Forbrugerklagenævnets kompetenceområde.

Parkeringsklagenævnet
Parkeringsklagenævnet behandler klager over kontrolafgifter pålagt af private for overtrædelse af vilkårene for brug af offentligt tilgængeligt private parkeringsområder.
Parkeringsklagenævnets formål er blandt andet at skabe en lettere adgang for bilister til at klage over private parkeringsselskabers kontrolafgifter, som man finder uberettigede. Parkeringsklagenævnet kan behandle klager mod ethvert parkeringsselskab. Du kan indsende en klage på deres hjemmeside her https://www.parkeringsklagenaevnet.dk/da/indsend-klage/.

Klag over en parkeringsbøde

Er en parkering decideret til fare for andre, eller forhindrer den andre trafikanters færdsel, kan politiet give en parkeringsbøde i stedet for en parkeringsafgift. Man kan sende en klage over en parkeringsbøde til politiet. Får man ikke medhold i klagen, kan sagen afgøres i fogedretten.

Klag over en parkeringsafgift udstedt af politiet eller kommunen

Overtræder man de lokale parkeringsbestemmelser, kan politiet eller kommunen kræve en standsnings- eller parkeringsafgift. Man skal sende en klage til den myndighed, som har udstedt parkeringsafgiften. Får man ikke medhold i klagen, bliver sagen sendt videre til fogedretten.