Københavns Kommune har i flere år ikke fulgt reglerne, når de har uddelt parkeringsbøder

Det har Østre Landsret fastslået i kendelse, skriver FDM i en pressemeddelelse.

Københavns Kommune har i flere år krævet, at bilister både satte p-skive og betalte for parkering i et område med tidsbegrænset parkering ved boligkomplekset Dronningegården i København. Men man kan ikke kræve det hele, mener Forenede Danske Motorejere, FMD, der altså nu har fået medhold i Landsretten.

»De færreste regner med, at man skal have både p-billet og sætte p-skiven, og skiltningen har ikke gjort det nemmere for bilisterne at forstå, at der har været tale om en dobbeltordning. Derfor er vi selvfølgelig meget tilfredse med, at landsretten giver os medhold i ordningen ikke er lovlig,« siger Lennart Fogh, advokat og afdelingschef i FDMs juridiske rådgivning.

FDM førte sagen helt konkret på vegne af et enkelt FDM-medlem, der havde parkeret i Dronningegården i indre København, men havde misforstået reglerne. Proceduren med at uddele bøder på den måde har dog været generel, og derfor kalder FDM også sagen for principiel.

Det fremgår af kendelsen fra Landsretten, at man ikke kan stille krav om brug af parkeringsskive, hvis der også stilles krav om parkeringsbillet på et område med tidsbegrænset parkering. Eftersom Københavns Kommune alligevel har uddelt bøder på den baggrund, har kommunen altså givet bøder til mange danskere uden om reglerne – og derfor bør en masse danskere nu få penge tilbage.

»Vi forventer selvfølgelig, at Københavns Kommune selv tager initiativ til at tilbagebetale penge til de bilister, der har fået en afgift for ikke at sætte p-skiven. Sker det ikke, står vi selvfølgelig klar til at hjælpe,« siger Lennart Fogh.

FDM klagede allerede i 2013 til kommunen over FDM-medlemmets p-afgift, men kommunen fastholdt den. Derfor krævede FDM sagen for retten. FDM tabte sagen i fogedretten, men valgte af principielle årsager at anke til Østre Landsret.

Sidste år erkendte Københavns Kommune, at reglerne var indviklede, og derfor ændrede man ordningen i Dronningegården, så man nu betaler for den tid, man holder parkeret, og der ikke længere er tidsbegrænsning på.