Kommunale parkeringsregler

Der gælder nu mere ens regler for parkering i landets kommuner. Se her, hvilke grundregler der gælder.

Tidligere kunne den enkelte kommune fastsætte egne lokale regler for parkering. Det betød fx., at man i nogle kommuner gerne måtte parkere med to hjul på fortovet, mens det i andre kommuner kunne udløse en parkeringsafgift. Der er nu sket en harmonisering af reglerne.

Fra 1. marts 2014 gælder nu følgende grundregler i hele Danmark:

Parkering på fortov mm.
Inden for tættere bebygget område – inden for byzone skilt – må man hverken standse eller parkere, helt eller delvist på:

  • fortov
  • cykelsti
  • gangsti
  • yderrabat
  • midterrabat
  • helleanlæg
  • o.lign

Kommunerne har fortsat mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

SE HER: Kommuner med lokale bekendtgørelser

Uden for tættere bebygget område kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Kun muligt at lempe på krav
Ønsker kommunerne at have mere lempelige generelle regler for parkering, skal kommunen lave en parkeringsbekendtgørelse. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

Cykelsti-udkørsel
Hvis der er en udkørsel fra en cykelsti, der løber langs kørebanen, må man hverken standse eller parkere mindre end 5 meter før denne udkørsel. En cykelsti-udkørsel er typisk udformet som en rampe ned fra cykelstien. Hvis cykelstien krydser kørebanen, gælder standsnings- og parkeringsforbuddet 5 meter på begge sider af den krydsende cykelsti, altså både før og efter.

Havari
Hvis dit køretøj er havareret, enten på grund af uheld eller teknisk fejl, og det ikke kan fortsætte ved egen kraft eller på forsvarlig vis, anses køretøjet for at være parkeret efter 18 timer. Det vil sige, at du har 18 timer til at få fjernet bilen. Derefter skal du overholde de regler, der i øvrigt måtte gælde på stedet.

Parkeringsafgifter 
En parkeringsafgift for at parkere ulovligt på offentlig vej er 510 kr. Parkeres der ulovligt på en handicapparkeringsplads eller foran en port fordobles bøden til 1020 kr. Kommunen eller politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan der højst pålægges tre parkeringsafgifter for samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til 3 parkeringsafgifter.

Parkeringszoner og tidsbegrænsninger
Der kan inden for de enkelte kommuner fortsat være områder med særlige parkeringszoner, hvor der enten er tidsbegrænset parkering, betalingsparkering eller andre parkeringsrestriktioner. Disse områder skal være særligt skiltet.

Parkering med bl.a. trailer eller campingvogn
Kommunerne kan stadig i en lokal bekendtgørelse fastsætte regler for standsning og parkering med fx trailer eller campingvogn. Den skal ligge centralt på kommunens hjemmeside og samtidig offentliggøres på én samlet hjemmeside.

SE HER: Kommuner med lokale bekendtgørelser

Parkeringsregler MC
Der gælder samme kommunale parkeringsregler for biler og MC. Fra 1. marts kan kommunerne ikke længere fastsætte lokale regler for MC, der er strengere end udgangspunktet. Det vil bl.a. sige, at kommunen ikke kan bestemme, at en MC ikke må parkere i en almindelig p-bås. Som udgangspunkt er det ikke lovligt, at parkere en MC helt eller delvist på fortovet inden for byzone-skiltet, og helt på fortovet uden for byerne. Når det kommer til fortovsreglerne, skal man som MC-kører som hidtil følge de samme regler som alle andre. Kommunerne har mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.