Retten har talt: Man kan ikke få to p-bøder for én parkering

En bilist fik to bøder for samme parkering, men vinder nu over Center for Parkering.

Der kan ikke pålægges flere parkeringsafgifter for samme parkeringsforseelse.

Det må Københavns Kommunes Center for Parkering nu sande, efter at Østre Landsret har givet en bilist ret i, at han ikke skal betale to bøder for samme ureglementerede parkering.

Det skriver Østre Landsret på sin hjemmeside.

Bilisten og kommunens parkeringsvagter var ikke uenige i, at der var tale om en ulovlig parkering med det ene hjulsæt oppe på fortorvet.

Men da bilen ikke var fjernet efter 24 timer, da parkeringsvagterne kom forbi igen, placerede de endnu et girokort i bilens forrude.

Parkeringsbøderne var pålagt efter kommunens egen »Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter«, hvorefter der kan pålægges en afgift per døgn.

Ingen lovhjemmel til bøderegn
Kommunens retningslinier giver endda mulighed for, at en bilist kan få op til fire bøder for den samme ulovlige parkering.

Men den praksis er landsretten ikke enig i. En ulovlig parkering må anses for én forseelse uanset parkeringens varighed, hedder det i dommen.

Landsretten kan heller ikke se, at der er hjemmel for at give flere bøder, selv om ulovligheden fortsætter, for eksempel hvis en parkering, der er til åbenlys gene, bare fortsætter, fordi bilisten er taget på ferie.

Østre Landsret skriver i afgørelsen, at Færdselslovens paragraf 121 ikke indeholder en sådan hjemmel, ligesom der heller ikke ses at være det fornødne hjemmelsmæssige grundlag for at overlade det til de opkrævende myndigheder at fastsætte retningslinjer for, hvorvidt der kan opkræves flere afgifter for samme parkering og i givet fald med hvilket interval.

»På denne baggrund findes der efter de gældende regler alene at være hjemmel til at opkræve én afgift i anledning af samme parkeringsforseelse«, hedder det.