P-vagtens observationstid?

Er der tale om parkering på offentligt område, hvor det er politiet eller kommunale p-vagter der har kompetence til at pålægge afgifter, er forholdet omfattet af færdselsloven. Ifølge færdselsloven anses en parkering for en hensættelse af køretøjet, med eller uden fører, i mere end 3 minutter.

Er der i stedet tale om parkering på privat område, hvor et privat parkeringsfirma vil kunne pålægge afgifter, er det mere tvivlsomt hvilke krav der kan stilles til p-vagtens observationstid. Det vil afhænge af en konkret fortolkning af de skilte der skal være opsat på pladsen. Såfremt skiltet alene henviser til at “parkering er forbudt”, vil der nok tages udgangspunkt i at den samme observationstid skal iagttages som på offentlige områder, men det er langtfra sikkert. Der findes ikke retslige afgørelser der tager stilling til dette spørgsmål.