Parkeringsfælder

Det kan være svært at finde vej igennem junglen af regler, når det gælder parkering. Her er nogle gode råd, så du undgår parkeringsafgifter i fremtiden. Se hvad du skal være særligt opmærksom på, så du undgår kedelige overraskelser.

Gul kant slidt væk. En gul kantstensmærkning betyder, at du hverken må standse eller parkere der. Selv om malingen er næsten slidt af eller delvist dækket af for eksempel sne er forbudet stadig gældende.

“10 meter reglen”. Reglen betyder, at du ikke må standse eller parkere i en afstand af 10 m fra en tværgående kørebane eller kanten af en cykelsti. Mange bilister har svært ved at gennemskue denne regel. Hvor langt er 10 meter, og hvor måler man præcis fra? Københavns Kommune har forsøgsvis markeret ”10 m reglen” med en gul trekant, men det er altså primært op til dig selv at vurdere, hvor langt væk 10 meter er. Skulle den gule servicemarkering være slidt væk, gælder 10 meter reglen stadig.

Udkørsel fra cykelsti. En udkørsel til en cykelsti betyder, at der er standsnings- og parkeringsforbud 5 m før udkørslen og ud for selve udkørslen. Det gælder også, selvom en anden bilist har parkeret hen over nedkørslen, så den ikke er synlig. Er der sidevej på modsatte side af vejen og cykelsti, hvor du parkerer, så pas på! Hvis cykelstien løber på tværs af kørebanen, må du ikke standse eller parkere mindre end 5 meter fra den tværgående cykelsti.

Spærrelinjer. Hvis kørebanen op mod et vejkryds er inddelt i vognbaner ved hjælp af spærrelinjer (fuldt optrukket linjer) må der hverken parkeres ud for spærrelinjerne eller mindre end 5 meter før de begynder. Det gælder også, selvom der kun er én kørebane i hver retning.

Færdselstavle. Husk at kigge på bagsiden af færdselstavlen med parkerings- eller standsningsforbud – især hvis du parkerer i ”den forkerte side” og derfor ikke ser tavlen forfra. Er der forbud foran tavlen i din køreretning, vil det fremgå af en lille undertavle på bagsiden.

Parkering på fortov. Det er som udgangspunkt ulovligt at standse eller parkere helt eller delvist på fortovet inden for byzoneskiltene. Uden for byzoneskiltene kan køretøjer med tilladt totalvægt op til 3.500 kg standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet. Kommunerne har mulighed for at tillade parkering på fortov. Det vil fremgå af en lokal parkeringsbekendtgørelse, ved optegnede parkeringsbåse eller særlig skiltning på stedet.

Parkeringszoner. Zonetavler er kun opstillet ved indfaldsvejene og ikke indenfor parkeringszonen, så hold godt øje når du kommer til områder, du ikke er vant til parkere i. Zonetavlerne kan beskrive at parkering i området kun må ske i opmærkede p-båse, tilladt parkeringstid i f.eks. to timer i bestemte tidsrum eller at der skal betales for parkering i zonen.

Andres parkering. Selvom andre bilister har parkeret et sted, hvor det ikke er tilladt, gør det ikke din parkering lovlig. Det gælder også, selvom de andre er så heldige, at p-vagten ikke kom forbi, mens de parkerede.

Skæv parkering. Hvis bilisten i nabobåsen har parkeret forskudt, kan du være nødt til at parkere delvis ind i den næste p-bås. Det gør desværre ikke din parkering mere lovlig. Parkér istedet et andet sted.

Fodgængerfelt. Du må ikke standse eller parkere mindre end 5 meter fra et fodgængerfelt. Du må heller ikke standse eller på parkere på selve fodgængerfeltet.

Busstoppested. Mange bustoppesteder har en gul kantstensmarkering, der viser, hvor du ikke må standse eller parkere. Er der ingen kantstensmarkering, er reglen, at du ikke må parkere inden for 12 meter på hver side af stoppestedets skilt.

To p-skiver.Efter mange bilister har fået elektroniske parkeringsure, er der givet en del p-afgifter for at have to parkeringsskiver i bilen. Husk derfor, at du kun må have en synlig parkeringsskive/-ur i bilen – også selv om du har indstillet p-skiven rigtigt.

P-skiven. Husk at stille p-skiven til ankomsttidspunktet eller nærmeste kvarter herefter. Hvis du parkerer, inden tidsbegrænsningen starter, skal p-skiven stilles til det klokkeslæt, hvorfra der er tidsbegrænsning. Efter mange bilister har fået elektroniske parkeringsure, er der givet en del p-afgifter for at have to parkeringsskiver i bilen. Husk derfor, at du kun må have en synlig parkeringsskive/-ur i bilen – også selv om du har indstillet p-skiven rigtigt.

Parkeringsbillet. Læs på billetautomaten, hvad du skal betale og hvornår. Tjek at p-billetten du får, er rigtig. Læg billetten indenfor forruden, så den kan læses udefra.Husk at gyldig p-billet ikke ophæver et parkeringsforbud eller træder i stedet for at stille p-skiven hvis der er tidsbegrænsning.

Parkering på privat område
Skiltning. Vær opmærksom på særlige skilte ved indkørsel til en p-plads eller et p-hus, der afviger fra officielle skilte. Læs skilteteksten grundigt. Er skiltet tydeligt, har du accepteret betingelserne for parkering. Hvis du er i tvivl eller finder betingelserne urimelige, så kør væk og find et andet sted at parkere.

Restriktioner. Pas på hvis der er flere restriktioner på samme område. Fx et område, der er delt i en privat og en offentlig del. På samme område, kan der også være to private p-selskaber, hvor forskellig skiltning og billetautomater kan forvirre. Der kan også være enkelte båse eller områder der er underlagt særlige betingelser, såsom særlig p-tilladelse eller handicapparkering.

Særlige regler på privat område. Vær også opmærksom på, at private parkeringsselskaber ikke skal:
* observere bilen i en bestemt periode, før du får en parkeringsafgift
* tillade af- og pålæsning uden betaling eller parkeringstilladelse
* have lempeligere regler for invalidebiler eller motorcykler.