Parkeringsregler for MC

Som udgangspunkt gælder der de samme parkeringsregler for motorcykler, som for alle andre motorkøretøjer. Læs her om de vigtigste regler.

Standsning og parkering på fortov
Forbuddet mod at standse eller parkere helt eller delvist på fortov og yderrabat indenfor byzonerne gælder også motorcykler. Vær opmærksom på, at fortovet ikke kun er begrænset til fortovsfliserne, men som udgangspunkt dækker arealet fra kantstenen til husmuren. Udenfor byzone-område kan motorcyklen standses eller parkeres helt eller delvist i yderrabatten eller delvist på fortovet.

Kommunerne kan dog lave lokale lempelser via en lokal bekendtgørelse.

Selvom du før har parkeret på fortovet med din MC uden at få en parkeringsafgift, betyder det ikke, at det er eller har været tilladt.

Tidsbegrænset parkering
Hvis der er tale om tidsbegrænset parkering, er udgangspunktet, at en motorcykel ikke må parkere på stedet. Kommunen kan dog lempe disse regler, hvilket i givet fald vil fremgå af kommunens lokale bekendtgørelse.

Parkering i parkeringsbås
En MC må gerne parkeres i almindelig p-bås. Men hvis p-båsen er reserveret til fx handicappede eller en særlig køretøjstype, skal man respektere dette. Hvis motorcyklen er 3-hjulet, skal den parkeres i båsens længderetning.

Betalingsparkering på offentlig vej
Den enkelte kommune kan bestemme, om der nogle steder i kommunen skal anvendes p-billet eller ej. Det er op til hver enkelt kommune, om motorcykler skal fritages for at trække p-billet.

Hvis du vil undgå, at p-billetten flyver af eller bliver taget af andre, kan du overveje at benytte mobilbetaling af parkeringsbilletten, hvis den løsning er tilgængelig på parkeringspladsen.

Parkering på private parkeringspladser
Motorcyklister skal på private parkeringspladser følge samme regler som alle andre, med mindre andet fremgår af skiltningen. Hvis der ikke er nævnt særlige regler for motorcykler, gælder altså samme krav om p-billet, p-skive, parkering indenfor afmærket p-bås etc.

På en række private parkeringspladser kan man også betale for parkeringen via mobilbetalingsordninger.