Parkeringsskive i lastbiler og busser

Parkeringsskivebekendtgørelsen omfatter biler i enhver henseende, og omfatter altså også lastbiler og busser. Ifølge bekendtgørelsen er der pligt til at anvende parkeringsskive på steder hvor adgang til parkering er tidsbegrænset.

Lastbiler, der defineres som biler med en totalvægt på over 3500 kg, vil dog typisk ifølge kommunal bekendtgørelse være forment adgang til parkering på almindelige veje og pladser, og vil i stedet være henvist til at parkere på særlige veje og pladser, hvor parkering ikke er tidsmæssigt begrænset.

På privat område gælder der de betingelser for parkering som følger af skiltene på området og af afmærkningerne på parkeringspladsen. Og da der typisk kun afmærkes parkeringsbåse af størrelse beregnet for almindelige biler og det på skiltene vil være angivet, at der ikke må parkeres udenfor båsmarkeringerne, vil dette i praksis forbyde parkering af lastbiler på private områder på de fleste steder.