Regler for handicapparkering

Der er særlige regler for handicapparkering. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på, om det er på en offentlig eller privat parkeringsplads.

Handicapparkering kræver, at du er indehaver af et handicapparkeringskort. Med dette kort, har du ret til at parkere på de særligt afmærkede handicappladser. Dit handicapparkeringskort skal altid ligge synligt i forruden på bilen, så man kan læse hele kortets forside udefra.

Handicapparkering på offentligt område
* Hvis du parkerer på et offentligt område gælder der følgende regler, hvis du parkerer med et handicapparkeringsskilt i forruden. Du må parkere:
* Indtil 15 minutter på steder hvor alene af- og pålæsning er tilladt, steder med parkeringsforbud samt gågader, hvis ærindekørsel er tilladt. Man må ikke overtræde standsningsforbud. P-skiven skal indstilles.
* Indtil 1 time på steder, hvor 15 eller 30 minutters parkering er tilladt. P-skiven skal indstilles.
* Tidsubegrænset på steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parkering er tilladt – med mindre der på skiltet med handicapsymbolet er angivet en tidsbegrænsning. I givet fald skal denne følge og p-skiven indstilles.
* Tidsubegrænset på steder med billetautomat (parkometer eller parkomat) hvis man ved ankomsten betaler for det maksimalt tilladte tidsrum, der gælder for personer uden parkeringskort/invalideskilt. Dog har man nogle steder lokalt vedtaget, at det skal være billigere eller gratis.

Hvis du parkerer på en plads reserveret til handicappede, kan du som udgangspunkt parkere frit, forudsat det ikke strider mod lokale skilte og regler. Hvis handicapparkeringspladsen er reserveret til et eller flere specifikke køretøjer, er det kun disse, der lovligt må holde på pladsen.

Handicapparkering på privat område
Der gælder ikke samme regler for handicapparkering på privat område. Et privat kontrolleret parkeringsområde kan for eksempel være ved et indkøbscenter.

Parkerer du på en handicapparkeringsplads, hvor et privat parkeringsselskab kontrollerer, skal du være opmærksom på de generelle bestemmelser, der kan være for området. Hold derfor øje med skiltningen om eventuel tids- eller anden parkeringsbegrænsning. Det kan for eksempel være, at du skal stille parkeringsskiven eller du skal trække parkeringsbillet – også selv om du holder på en handicapparkeringsplads.

Hvis der ikke en handicapplads på området eller pladsen er optaget, skal du overholde de generelle regler, hvis du parkerer på en almindelig parkeringsplads, med mindre der er skiltet med andet.

Gælder i hele Europa
Handicapparkeringskortet gælder på handicappladser overalt i Europa. Vær dog opmærksom på, at der ligesom i Danmark kan være forskel på reglerne for offentlige pladser og private pladser.