Standsning og parkering

Ved Standsning forstås enhver frivillig hensætning af køretøjet som varer under 3 minutter. Det er ligegyldigt om føreren befinder sig i køretøjet eller ej.

Ved Parkering forstås enhver hensætning af køretøjet i over 3 minutter. Standsning kortere end 3 minutter, eller standsning for af- eller påstigning af passagerer, eller af- eller pålæsning af omfangsrigt eller tungt gods, anses dog ikke for parkering.

Standsning og parkering er forbudt:
* På fodgængerfelt, eller inden for en afstand af 5 m. inden feltet
* I vejkryds, eller inden for en afstand af 10 m. fra den tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant
* Ud for udkørsel fra cykelsti, eller inden for en afstand af 5 m. inden udkørslen
* På jernbaneoverkørsel eller anden overkørsel
* På en sådan måde, at færdselstavle eller signal derved dækkes
* I viadukt eller tunnel
* På midterrabat, helleanlæg og lign. steder
* I eller ved uoverskueligt vejsving
* På eller i nærheden af uoverskuelig bakketop
* På strækning, hvor kørebanen før vejkryds ved hjælp af spærrelinier er inddelt i vognbaner eller inden for en afstand af 5 m før begyndelsen af en sådan strækning
* Ved siden af spærrelinie, hvis afstanden mellem køretøjet og linien er mindre end 3 m, og der ikke mellem køretøjet og spærrelinien findes en punkteret linie
* På afmærket holdeplads for hyrevogne
* På motorveje og motortrafikveje
* Hvor der er ubrudt gul kantstensafmærkning
* På cykelstier
* Ved busstoppested er det ikke tilladt at standse eller parkere på den afmærkede strækning på hver side af stoppestedsskiltet. Findes en sådan afmærkning ikke, gælder forbudet inden for en afstand af 12 m på hver side af skiltet.

Parkering forbudt (men ikke standsning)
Parkering må endvidere ikke ske:
* Nærmere end 30 m. fra jernbaneoverkørsel
* Ud for ind- og udkørsel til og fra ejendom, eller i øvrigt således, at kørsel til eller fra ejendom væsentligt vanskeliggøres
* På kørebanen på hovedveje uden for tættere bebygget område
* Ved siden af andet køretøj, som holder ved kørebanens kant, bortset fra tohjulet cykel, knallert eller motorcykel uden sidevogn
* På anden måde, så adgangen til andet køretøj herved hindres, eller dette ikke kan føres fra stedet
* Hvor der er punkteret gul kantstensafmærkning
* I opholds- og legeområder, udenfor særligt afmærkede pladser.

Det er tilladt at standse og parkere i venstre side på ensrettede veje og på mindre befærdede veje.