Stil din p-skive rigtigt

Der kan ligge en dum bøde og vente, hvis du glemmer at stille din p-skive eller har stillet den forkert. Vær opmærksom på følgende:

Parkering i kort tid
Du kan få en parkeringsafgift, selv om du fx kun holder ti minutter i en to-timers parkeringszone, hvis du ikke har stillet din p-skive. Det er nemlig p-skivens indstilling der er afgørende. Ikke hvor lang tid bilen reelt har været parkeret.

P-skive på nærmeste kvarter
I områder med tidsbegrænset parkering, må du, når du ankommer, sætte viseren på din p-skive frem til det nærmeste kvarter. Er klokken f.eks. 15.10, når du stiller bilen, skal du placere viseren på 15.15.

Uden for tidsbegrænsningen
Parkerer du uden for den tidsbegrænsede periode og har tænkt dig at blive holdende ind i næste tidsbegrænsning, er der frit valg, om du stiller p-skiven til nærmeste kvarter i forhold til dit ankomsttidspunkt, eller om du stiller p-skiven til tidspunktet for tidsbegrænsningens begyndelse.

Hvis der er to timers parkering fra kl. 8-18, og du ankommer kl. 21.55 og skal parkere indtil kl. 9 næste dag, skal du ved ankomsten indstille din p-skive til enten kl. 22 eller kl. 8. Bilen kan lovligt blive holdende til kl. 10 næste morgen.

Hvis du ankommer kl. 15.20 skal du indstille p-skiven på kl. 15.30. Imellem kl. 16 og kl. 8, kan du stille p-skiven frem til kl. 8, men du behøver ikke. Bilen må også i dette tilfælde blive holdende indtil kl. 10 næste morgen.

Flytning af viseren
Parkeringsskivens indstilling må ikke ændres under parkering på tidspunkter, hvor det er påbudt at anvende den. Du må altså ikke flytte pilen på din p-skive uden også at flytte bilen

Placér skiven rigtigt
En fastmonteret p-skive skal altid være placeret nederst i højre hjørne af forruden. En løs skive kan derimod godt placeres andre steder i forruden eller i ruden på den fordør, der vender ind mod fortovet. Skiven skal være synlig udefra. Vi anbefaler, at man altid placerer p-skiven i forrudens nederste højre hjørne uanset om den er fastmonteret eller løs.

Elektronisk p-skive
Har du en elektronisk p-skive, indstilles p-skiven automatisk, når motoren stoppes. Men i de tilfælde, hvor du parkerer uden for de tidsrum, hvor man skal bruge p-skiven, skal du sætte den manuelt. Det afhænger af den konkrete type parkeringsskive, hvordan du stiller tiden frem, men typisk sker det ved at trykke på en knap på bagsiden af p-skiven. Det bør fremgå af brugsanvisningen til den elektroniske p-skive, hvordan det fungerer i det konkrete tilfælde.

Skulle du være så uheldig, at p-skiven ikke virker eller er løbet tør for batteri, kan du ikke parkere lovligt, medmindre du har en manuel p-skive liggende i bilen. Husk dog at fjerne den elektroniske p-skive helt eller dæk den til, så du ikke har to p-skiver liggende fremme.

Kun én p-skive
Du må kun have en p-skive synlig i bilen. Det er en forseelse i sig selv at have to p-skiver. Hvis du får ny p-skive, skal du derfor huske at fjerne den gamle.

Parkering på privat areal
Disse regler gælder formelt kun ved parkering på offentlig vej. Som udgangspunkt gælder færdselsloven ikke for private parkeringsselskaber, men vi opfordrer bilister til også at følge anvisningerne ved privat parkering, da det erfaringsmæssigt giver mindst bøvl.