Stor forskel på lokale parkeringsregler

Når man parkerer sin bil, stiller man P-skiven eller trækker en parkeringsbillet i den nærmeste automat. Sådan er reglerne ens på langt de fleste parkeringspladser. Men det bliver straks mere kompliceret, hvis man f.eks. vil parkere med sin trailer, en åben sportsvogn eller sin motorcykel. For hvordan garderer man sig mod, at andre piller ved P-skiven eller snupper billetten?

En billist blev pålagt en parkeringsafgift, fordi han parkerede sin trailer ved siden af sin bil på en parkeringsplads, som det private firma ParkZone administrerer. Havde han derimod parkeret med traileren fastgjort til bilen i to båse i forlængelse af hinanden, kunne han nøjes med at stille P-skiven og slippe for afgift.

Men det var ikke muligt, da mange pladser i forvejen var optaget. I stedet skrev han en seddel og fastgjorde den til traileren for at gøre opmærksom på, at den tilhørte hans bil, hvilket er i overensstemmelse med reglerne på det pågældende areal.

Parkeringsselskabet hævdede dog, at de ikke havde set sedlen. Billisten klagede og brugte tid på at skrive frem og tilbage med selskabet mange gange. Først da jurister kom indover, lod ParkZone alligevel tvivlen komme billisten til gode, så han slap for at betale.

Forskellige regler
ParkZone oplyser, at der kan gælde andre regler på selskabets øvrige parkeringsanlæg. Også på andre private selskabers parkeringspladser som f.eks. EuroPark og Q-Park er der individuelle regler. Desuden findes der en del private P-pladser, hvor der kun må parkeres, hvis man har en P-tilladelse.

Men reglerne for specielle køretøjer på den enkelte parkeringsplads er ikke altid angivet på skiltene, så det kan være svært at vide, hvilke regler der gælder for f.eks. trailere.

Hvis man er i tvivl, kan man forsøge at kontakte parkeringsselskabets kundeservice for at få svar, men ellers er det bedst at finde et andet sted at parkere. Hvis man får en parkeringsafgift, fordi man har overtrådt reglerne, kan man som udgangspunkt ikke undskylde sig med, at man ikke kendte reglerne.

Der er også forskellige parkeringsregler i kommunerne, og dem skal man også sætte sig ind i, inden man parkerer. Her kontrollerer de kommunale korps, om parkeringen er i strid med færdselsloven.

Parkeringsregler hos private selskaber
EuroPark
Der er ikke nogen gratis parkering for mc, sportsvogne og trailere. Når P-skive er påbudt, er det parkantens eget ansvar at iagttage reglerne for parkering. EuroPark har ikke angivet regler for, hvordan P-skive eller -billet skal placeres på traileren. Vær opmærksom på forskellige regler på forskellige pladser, f.eks. regler om mc-parkering.

Q-Park
Mc, trailere, sportsvogne, campingvogne m.m. skal følge de samme regler som personbiler. D.v.s. at de skal indløse billet, have særlig tilladelse eller sætte P-skiven. I praksis kan det være svært, da P-skive og -billet kan blæse væk eller blive stjålet. Q-Park vil da udstede en kontrolafgift. Det kan derfor være forbundet med en risiko at parkere, men som udgangspunkt er det tilladt. P-skive eller -billet skal placeres på traileren synligt for P-vagten. Når det gælder P-billetter, kan bilejeren lægge to P-billetter i bilens forrude og skrive en seddel om, at den ene gælder for en trailer med et angivet registreringsnummer.

ParkZone
Brugere med trailere skal købe en ekstra P-billet, der skal lægges i bilen. På områder, hvor der skal anvendes P-skive, skal brugeren notere på en seddel, at traileren tilhører køretøjet. Mc og åben cabriolet skal ikke betale for parkering. Medmindre andet er anført på opstillede skilte, gælder reglerne på områder, hvor der skal anvendes P-skive, eller hvor der kan købes billet via hjemmeside eller i opstillede betalingsautomater. På alle andre områder er der ofte lokale parkeringsbestemmelser.