Udlån af bilen, hvem hæfter for parkeringsafgiften?

Parkering på privat område
Private firmaer kan ikke kræve at en privat bilejer skal hæfte for parkeringsafgifter, som skyldes en låners forkerte parkering. Færdselslovens hæftelsesregler er nemlig ikke gældende på privat område. I forbindelse med en retssag kan du dog blive bedt om at bevise eller sandsynliggøre, at du ikke selv har kørt bilen. Hvis en dommer efter en konkret vurdering alligevel når frem til, at du selv har parkeret, kan du altså alligevel risikere at komme til at betale parkeringsafgiften. Hvis du har lånt din bil ud til en anden, har fået en parkeringsafgift og kan dokumentere, at du ikke har parkeret bilen, bliver du som udgangspunkt nødt til at fortælle, hvem du har lånt bilen ud til. Parkeringsfirmaerne har nemlig fået medhold ved Landsretten i, at de, uden at der er anlagt en egentlig retssag, kan ”afhøre” bilejeren som vidne, om hvem der havde rådighed over bilen, hvis ikke det kunne være ejeren, der foretog parkeringen. Hvis parkeringsfirmaet derimod har anlagt retssag mod bilejeren, kan han som part i sagen ikke samtidig pålægges at afgive forklaring som vidne. Så skal parkeringsselskabet kunne bevise, at det var bilejeren der foretog parkeringen. Hvis du har modtaget en parkeringsafgift for en parkering, du ikke selv har foretaget, og du mener at kunne dokumentere det, bør du meddele det skriftligt til parkeringsfirmaet og vedlægge eventuel dokumentation.

Parkering på offentligt område
Hvis du har lånt din bil ud, og føreren har fået en parkeringsafgift, er det ifølge færdselsloven dig som ejer der hæfter, hvis føreren ikke betaler. Betaler føreren ikke, kan den offentlige myndighed altså i stedet kræve betaling af dig som ejer. Hvis du bliver nødt til at betale på en andens vegne, kan du dog kræve erstatning af denne person efterfølgende.